Standard plemene Cane Corso, Plemena psů, Trutnovští Caníci

Standard plemene Cane Corso

Standard FCI č.343

Země původu: Itálie Použití: hlídací pes, obranář, policejní pes a stopař Klasifikace FCI: Skupina II - pinčové a knírači, molossové, švýcarští horští a salašničtí psi / podskupina 2.2 psi molosského typu, horští psi Krátký historický přehled: Cane Corso je přímým potomkem starých římských molossů. Dříve se vyskytoval na celém území Itálie, v posledních letech se však uchoval především v Apulii a v přilehlých jihoitalských provinciích. Jeho jméno je odvozeno od latinského výrazu "cohors", což znamená ochránce a strážce domu, dvoru a pozemků. Celkový vzhled: Středně velký až velký pes. Robustní, silný a mohutně stavěný, přesto elegantní. Jeho jasné linie tvoří jeho plasticky vystupující svaly. Důležité proporce: Formát psa je poněkud obdélníkový (délka trochu přesahuje výšku). Délka hlavy dosahuje 36% kohoutkové výšky. Chování / temperament (povaha): Ochránce majetku, rodiny a domácích zvířat. V minulosti se používal ke střežení stád a lovu velké zvěře. Hlava: Velká a typicky molossoidní. Horní podílná linie lebky a tlamy poněkud konvergují.

MOZKOVNA Lebka: široká, v jařmových obloucích šířkou odpovídá délce nebo ji poněkud přesahuje. Konvexní přední část lebky se od čela směrem k týlnímu hrbolu zplošťuje. Viditelná čelní rýha. Stop: vyznačen OBLIČEJOVÁ ČÁST Nosní houba: černá a velká se širokými otevřenými nozdry na stejné úrovni jako nosní hřbet. Tlama: zřetelně kratší než mozkovna (poměr tlamy k mozkovně je přibližně 1:2), silná, pravoúhlá, téměř stejně široká jako dlouhá. Přední okraj tlamy je rovný, boční linie tlamy jsou rovnoběžné. Hřbet čenichové partie je z profilu rovný. Pysky: horní pysk je středně dlouhý, lehce visí a překrývá dolní čelist, takže dolní okraj tlamy je při pohledu z profilu tvořen okrajem pysků. Čelisti / zuby: čelisti velmi široké, mohutné a zahnuté. Lehký předkus. Klešťový skus je přijatelný, ale nežádoucí. Oči: střední velikosti, oválné, hledí přímo dopředu, poněkud vystupují. Oční víčka dobře přiléhají k oční bulvě. Barva duhovky co nejtmavší, závisí na barvě srsti. Pohled živý, pronikavý a pozorný. Uši: trojúhelníkové, visící, se širokou základnou vysoko nad jařmovým obloukem. Většinou se kupírují do tvaru rovnostrnného trojúhelníku (Zákonem č. 242/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v pozdějším znění, je kupírování uší v České republice zakázáno.) Krk: Silný, svalnatý, délkou odpovídá délce hlavy. Trup: Délka trupu poněkud přesahuje kohoutkovou výšku psa. Robustní a mohutné stavby, není však podsaditý. Kohoutek: výrazný, posazen výše na záď. Hřbet: rovný, velmi svalnatý a pevný. Bedra: krátká a pevná. Záď: dlouhá a široká, lehce spadající. Hrudník: ve všech třech směrech dobře vyvinutý, dosahuje až k lokti. Ocas: nasazen dosti vysoko. U kořene je velmi silný. Ocas se kupíruje u čtvrtého obratle. V akci je nesen vysoko, nikdy však zatočený ani vzpřímený.

KONČETINY Hrudní končetiny Plece: dlouhé, šikmo uložené, silně osvalené Nadloktí: silné. Předloktí: rovné, velmi silné. Zápěstí a přední nadprstí: pružné. Tlapy: kočičí. Pánevní končetiny Stehna: dlouhá a široká, při pohledu zezadu konvexní. Lýtko: silné, není masité. Hlezno: přiměřené úhlené. Nadprstní pánevní končetiny: silné a šlachovité Tlapa: poněkud méně kompaktní (oválnější) než u hrudní končetiny. Chody: Prostorný plný pohyb, klus vydatný, nejbvyklejším způsobem pohybu je klus. Kůže: Poměrně silná, spíše těsně přiléhající ke tkáni podkoží.

OSRSTĚNÍ Srst: krátká, lesklá, velmi hustá se skromnou podsadou. Barva: černá, olověně šedá, břidlicová, světle šedá, světle plavá (nažloutlá), jelení červeň, tmavé odstíny žluté, žíhaná (žíhání na různých odstínech žluté nebo šedé základní barvy). U žlutých a žíhaných psů černá nebo šedá maska, jež se omezuje na tlamu a nepřesahuje linie oka. Malá bílá skvrna na hrudi, na špičkách tlap a na hřbetě nosu je přípustná. VÝŠKA A KOHOUTKOVÁ VÝŠKA Kohoutková výška: psi 64 až 68 cm, feny 60 až 64 cm, tolerance +/- 2 cm Hmotnost: psi 45 až 50 kg, feny 40 až 45 kg VADY Všechny odchylky od výše uvedených bodů se považují za vadu a závažnost takové vady by měla být posuzována v přísném poměru se stupněm odchylky. Vážné vady:

 • vyslovený paralelismus nebo příliš vyjádřená sbíhavost linií tlamy a mozkovny, sbíhavost bočních linií tlamy
 • částečná depigmentace nosní houby
 • nůžkový skus, výrazný předkus
 • ocas - kroužkující, ocas nesený svisle
 • pohyb - neustálý mimochod i v klusu
 • velikost - nedostatečná nebo nadměrná velikost

 

Diskvalifikující vady:

 • divergující horní linie tlamy a mozkovny
 • celková depigmentace nosní houby
 • výrazně konkávní hřbet nosu, konvexní hřbet nosu
 • podkus
 • částečná nebo oboustranná depigmentace očních víček, oči různých barev, skleněné oko, oboustranné šilhání
 • vrozená ztráta ocasu, vrozeně deformovaný ocas (kupírovaný nebo nekupírovaný)
 • srst středně dlouhá, nebo zcela krátká, srst tvořící praporce
 • všechny barvy neuvedené ve standardu, příliš velké bílé skvrny

Poznámka: psi musí mít očividně normálně vyvinutá varlata zcela uložená v šourku.

 

text: Českomoravská kynologická unie
v textu použity fotografie pana Petra Tomma