Pomezky, Trutnovští Caníci

Pomezky

Využila jsem nádherného počasí a vyjela s holkama do Horní Malé Úpy. Zaparkovala na Pomezkách u hraničního přechodu do Polska a cestou, kde se v zimě prohání především běžkaři, jsem se s holkama vydala do Malé Úpy kde jsme okoukly Kostel sv. Petra a Pavla. Chvílemi se nám naskytl nádherný výhled na Sněžku, holky se proběhly, potahaly pár klacíčků a po dvou hodinách jsme se vrátily příjemně unavené k autu.

Kostel sv. Petra a Pavla v Malé Úpě - V roce 1779 navštívil Malou Úpu budoucí císař Josef II., doprovázený známým generálem Laudonem. V rámci své náboženské politiky nechal místním horalům postavit kostel. Dne 22. února 1791 byl stánek Boží, nejvýše položený kostel v Čechách (975 m), zasvěcen patronům Petru a Pavlovi. Ovšem  v roce 1806 po zásahu bleskem dřevěný kostel vyhořel. Ihned byla zahájena výstavba nového kostela a 18. října 1807 už v něm byla sloužena mše svatá. Při větších vnitřních úpravách v roce 1936 byl postaven nynější hlavní oltář. Na ústředním obraze jsou církevní patroni kostela Petr a Pavel. Levý obraz představuje svatou Terezu - příklad zbožnosti a pravý obraz svatou Alžbětu Durynskou, jako příklad dobročinnosti. Boční oltář vpravo je zasvěcen Matce boží a na levé straně je svatá Barbora, ochránkyně horníků. Oltář je památkou na hornickou minulost Malé Úpy. Varhany pocházejí z roku 1833. Několikrát byly vylepšeny nebo opraveny a dodnes hrají. Nedílnou součástí kostela je i přilehlý hřbitov, kde se pohřbívalo od konce 18. století až do konce 2. světové války. Po odsunu Němců byl hřbitov takřka zapomenut, v jedné chvíli mu dokonce hrozila likvidace. Zásluhou několika starousedlíků se zachoval a opět tu nachází věčný klid ti, kterým se Malá Úpa stala více než domovem.