Mikulov, Fotoalbum, Trutnovští Caníci

Mikulov

Starobylé jihomoravské město Mikulov leží cca 50 km jižně od Brna u česko-rakouské hranice. Město se nachází v překrásné oblasti, kde se snoubí přírodní krásy s historickými památkami světového významu. Atmosféru dotváří skvělé víno a pohostinnost místních obyvatel.

Kořeny Mikulova sahají do 12. století (první písemné údaje o městě se datují od roku 1173), kdy zde byla založena trhová osada. Od 13. do 16. století Mikulov vlastnil rod Lichtenštejnů a poté až do 19. století rod Dietrichsteinů. Mikulov se do historie zapsal r. 1866 tzv. Mikulovským příměřím, kterým mezi sebou Prusko a Rakousko uzavřeli příměří po bitvě u Sadové. Významné místo v historii Mikulova měli Židé. Židovská obec Mikulova začala vznikat v 1. pol. 15. století, kdy byli Židé vypovězeni z Vídně a Dolních Rakous rakouským vévodou Albrechtem V. Další příliv Židů přišel za vlády Ladislava Pohrobka, který je vypověděl z moravských královských měst. Už r. 1591 získala Židovská čtvrť samostatnost a její význam i velikost stále narůstal. V polovině 16. stol. se tato čtvrť stala sídlem moravských zemských rabínů a to až do r. 1851. Tímto se Mikulov stal kulturním centrem moravského Židovstva.

Na Zámeckém vrchu stojí dominanta Mikulova, zámek Mikulov, původně románský hrad, přestavěný v gotickém i barokním slohu, který mu dal dnešní podobu. K zámku náleží bývalá obranná věž Kozí hrádek, který byl významným strategickým bodem při kontrole cest mezi Brnem a Vídní. Na mikulovském náměstí naleznete řadu zajímavých památek. K těm patří barokní Sousoší Nejsvětější trojce a kostel sv. Anny, na jehož jihozápadní stěně byla vystavěna v 18. stol. pohřební kaple Dietrichsteinů, dnes po požáru zrekonstruovaná hrobka Dietrichsteinů. 

Dominantou města Mikulov je bezpochyby rezervace Svatý kopeček, který nabízí mnoho přírodních i kulturních památek. Jsou zde nádherné bílé skály, svahy pokryté lesem, poutní kostel sv. Šebestiána, zvonice a další duchovní stavby duchovní stavby doploňující zdejší křížovou cestu. Na svazích této rezervace se nachází mnoho chráněných druhů rostlin a proto je od roku 1946 botanickou rezervací a od roku 1992 rezervací přírodní.

Další fotografie z krásného Mikulova jsou zde.