Drábské světničky, Fotoalbum, Trutnovští Caníci

Drábské světničky

Cestou z výstavy v Mladé Boleslavi jsme se s Luckou a Assetkem zajeli podívat do Drábských světniček. Bylo příšerné vedro a tak jsem si říkala, že se ve skalách trochu zchladíme. No, opak byl pravdou a padali jsme vedrem a do toho ještě ty schody, ufff. Všechno jsem bohužel nestačila prolézt, Ass je ještě příliš mladý a jeho nožičky na takovou zátěž nejsou připraveny, takže tohle místo musím dobýt ještě jednou někdy v budoucnu :)

Drábské světničky představují zbytky původně dřevěného skalního hradu, který zřejmě v 15. stol. vybudovali husité jako strategickou pevnost v bitvě u Lipan. Z hradu se dochovala pouze soustava 18 skalních světniček, jež sloužily jako zásobárny; za 30leté války se v nich ukrývali vesničané a během 2. světové války je využívali partyzáni. Drábské světničky se nacházejí na vysokých izolovaných pískovcových skalách náhorní planiny Hrada v Příhrazských skalách (Český ráj). Jednotlivé skály propojují železné mostky a schůdky. V roce 1921 byla na Drábských světničkách objevena skalní kaple – téměř 7 m dlouhá a asi 4 m široká a vysoká místnost s tesaným oltářem a zachovalou kamennou lavicí. Zajímavý je také nejjižnější úzký a vysoký skalní blok zvaný Sloup s vytesanou světničkou s jehlancovitou prohlubní, jež patrně sloužila jako vězení.

Existují 3 různé domněnky o vzniku názvu Drábské světničky:

  1. Na Drábských světničkách údajně žili loupeživí rytíři Drábové, kteří hrad využívali jako zázemí pro loupeživé výpravy.
  2. Jistá legenda praví, že tu žil zlý obr Dráb. Ten z vesnice unesl dívku, aby mu sloužila. Chytré děvče na něj ovšem vyzrálo. Značilo si totiž cestu nití. Vesničané tak našli netvorův úkryt, svázali ho a odvezli daleko, aby se už nikdy nedokázal vrátit.
  3. Možná, že je název odvozen od starého českého slova drápati, což znamenalo tesati do kamene.