Čížkovy kameny, Fotoalbum, Trutnovští Caníci

Čížkovy kameny

Když se uprostřed týdne udělá krásný den a na ten den výjde státní svátek a tím pádem i volno, tak se nedá nic dělat, musíme vyrazit na výlet. Tentorkát jsem vybrala Čížkovy kameny.

Čížkovy kameny jsou zalesněný skalní hřeben východně od Trutnova. Původně se hřeben jmenoval Kozí kameny. Má dva vrcholy, neoficiálně označované jako Severní Čížkovy kameny (631 m n.m.) a Jižní Čížkovy kameny (611 m n.m.). Zatímco ze severní a západní strany tvoří hřeben velice strmý kamenný sráz do údolí řeky Úpy, východní svah naopak připomíná rozsáhlou náhorní plošinu, ovšem zalesněnou s intenzivní těžbou. Čížkovy kameny jsou častým cílem výletů za město a kvůli svým skalním stěnám přezdívané Malý Adršpach. Oproti vysokým stěnám na Broumovsku jsou tyto bílé pískovcové bloky mnohem menší a dosahují maximální výšku asi do deseti metrů. Protože nepřesahují koruny stromů, nejsou skály z údolí vidět. Zatímco na severních kamenech se spíše jedná o jednotlivé kamenné bloky, jižní kameny tvoří souvislý pás stěn s úzkými průrvami. Největším lákadlem je tzv. jeskyňka, tedy skalní převis, pod kterým se schovával v době bitvy u Trutnova v roce 1866 trutnovský průmyslník Walzel. Na kameni je vytesána pamětní deska. Opodál na jiné skále je zase vytesáno srdce se jmény z roku 1931. Nejstarší historickou památkou jsou hraniční kameny ze 16. století., které byly vytesány přímo do balvanů na hranici trutnovského a náchodského panství, jelikož s patníky neustále někdo posouval. Kvůli nekonečným sporům obou panství o průběh hranice dostávali poddaní na patnících tzv. na pamětnou, tedy rány holí nebo bičem, aby si zapamatovali, kudy hranice přesně vede, pokud by jí zase někdo chtěl pozměnit. Po útrpném zážitku si místo zapamatoval asi každý. Kromě letopočtů z různých období jsou na kamenech vytesány symboly a znaky panství. Na severním vrcholu se nachází malý skalní hřib, na jehož klobouku se po dešti objevuje miniaturní jezírko. Dlouhá stěna jižních kamenů je využívána i k amatérskému horolezectví a po hraně stěny vede stezka. Odtud jsou nejlepší výhledy, které však často zakrývají větve stromů. Pod severním vrcholem se v lese nachází Perníková chaloupka, tedy chatka upravená do pohádkové podoby. Vrchol kamenů je dobře přístupný ze všech stran, ale téměř výhradně po cestách, které byly už ve středověku zbudovány skrz kamenná moře, např. horní a dolní Panská cesta. Právě kvůli množství balvanů, mokřin a popadaných stromů je volný pohyb po vrcholových partiích kopce takřka nemožný a nebezpečný. Přes celé kameny vede turistická zeleně značená cesta ze Lhoty do Bohuslavi, což jsou nejlepší výchozí i cílová místa díky zastávkám autobusů i železnice. Avšak z obou míst začíná stezka velice prudkým stoupáním, někde dokonce se schody. Dále jsou kameny protkány ještě dalšími značenými stezkami a cyklostezkami.

zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Čížkovy_kameny